ที่ตวงเหล้า ขนาดเล็ก 15-28 cc. 1610-081
60.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Jigger จิกเกอร์ พลาสติก มีสองขนาด
ขนาด  25-48 cc.   (1610-080)
ขนาด 15-28 cc.    (1610-081)

Jigger จิกเกอร์ ที่ตวงเหล้า มีหน่วยตวงเรียกว่า จิก(J.) มีอยู่หลายแบบ แล้วแต่จะเลือกใช้
หน่วยที่ตวงเหล้า ให้จำง่าย ครับ คือ 1 jigger=1.50 Oz.=44.38(45) ml.