จิกเกอร์ สแตนเลส 14/25 ซีซี 1610-011
70.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่ตวงเหล้า (ขนาดเล็ก) 14/25 ซีซี  1610-011
ที่ตวงเหล้า (ขนาดกลาง) 25/33 ซีซี 1610-012
ที่ตวงเหล้า (ขนาดใหญ่) 25/42 ซ๊ซ๊ 1610-013

Jigger จิกเกอร์ ที่ตวงเหล้า มีหน่วยตวงเรียกว่า จิก(J.) มีอยู่หลายแบบ แล้วแต่จะเลือกใช้
หน่วยที่ตวงเหล้า ให้จำง่าย ครับ คือ 1 jigger=1.50 Oz.=44.38(45) ml.