จิกเกอร์ 30 และ 20 ซีซี 1610-200
70.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จิกเกอร์ 30 และ 20 ซีซี 1610-200
จิกเกอร์ หรือ กรวยตวงเหล้า ใช้ตวงของเหลว
เช่นเหล้า หรือส่วนผสมที่เป็นน้ำ เป็นอุปกรณ์
ในการผสมคอกเทล เป็นรูปกรวย 2 ด้าน