จิกเกอร์ 40 และ 20 ซีซี 1610-201
80.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จิกเกอร์ 40 และ 20 ซีซี 1610-201
จิกเกอร์ หรือ กรวยตวงเหล้า ใช้ตวงของเหลว
เช่นเหล้า หรือส่วนผสมที่เป็นน้ำ เป็นอุปกรณ์
ในการผสมคอกเทล เป็นรูปกรวย 2 ด้าน