ฝาครอบอาหาร 180 องศา 1607-023
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฝาครอบอาหาร 180 องศา 1607-023
เป็นฝาใส สามารถมองเห็นอาหารในถาด
หมุนเปิดฝาได้ 180 องศา

ขนาด 33 x 53 x 24 cm.