จุกปิดขวดโซดา ขวดไวน์ ABS 1610-376
55.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จุกปิดขวดโซดา ขวดไวน์  ABS  1610-376 
ใช้สำหรับปิดขวดโซดา และขวดไวน์ที่เปิดใช้แล้ว
เพื่อรักษารสชาดของเครื่องดื่มให้คงสภาพเดิม
ตัวฝา มีก้านกดล็อคสำหรับปิดขวดโซดา ขวดไวน์
ราคาขาย/ชิ้น

จุกปิดขวด,ขวดโซดา,ขวดไวน์