ที่หนีบปากถุงอเนกประสงค์ไซด์ กว้าง 6 cm (S) Kitchen clip width 6 cm. (S) 1610-393
60.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่หนีบปากถุงอเนกประสงค์ไซด์ กว้าง 6 cm (S) Kitchen clip width 6 cm. (S) 1610-393

ใช้หนีบถุงอาหาร หรือ วัตถุดิบที่เปิดใช้แล้ว
เพื่อถนอมอาหารไม่ให้ถูกอากาศ
ราคา/แพ็ค (2 ชิ้น/แพ็ค)

คลิป,ที่หนีบ,ถุงใช้แล้ว,วัตถุดิบ,ถุงอาหาร,ห้องครัว