จุกปิดขวดไวน์ สแตนเลส 1610-412
150.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จุกปิดขวดไวน์ สแตนเลส 1610-412
ใช้สำหรับปิดขวดไวน์ที่เปิดใช้แล้ว
เพื่อรักษารสชาดของเครื่องดื่มให้คงสภาพเดิม
ตัวฝาเป็นสแตนเลส มีก้านกดล็อคปิดขวดโซดา และขวดไวน์
ราคาขาย/ชิ้น
จุดปิดขวด,ขวดโซดา,ขวดไวน์,bottle lid,wine,soda,lid,magical expanded,