เครื่องปิ้งขนมแบบสายพาน เป็นเครื่องปิ้งขนมปังจำนานมาก