อุปกรณ์สำหรับแพ็ค ชีลปากแก้ว ป้องกันเครื่องดื่มหกเลอะเทอะ สะดวกในขนย้ายเครื่องดื่มในการจัดส่ง และจำหน่าย ส่วนมากจะเห็นใช้งานกันตามร้านขายเครื่องดื่มชากาแฟ ที่ต้องซีลปากแก้ว