รถเข็นที่ใช้ในโรงแรม ประเภทนี้เป็น รถเข็นเบลบอยสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม เตรียมไว้ขนย้ายกระเป๋าสัมภาระของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า