รถเข็นบริการร้านอาหาร : ก็มีรถเข็นเก็บจานชาม สำหรับพนักงานทำความสะอาดโต๊ะอาหาร รถเข็นบริการเครื่องดื่ม จะมีรถเข็นสำหรับวางขวดไวน์ และเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ชงดื่ม จะป็นรถเข็นแบบสามล้อ สี่ล้อ รถเข็นวงกล