รถเข็นแม่บ้าน รถเข็นทำความสะอาด รถเข็นโรงแรม (Hotel cart) ประเภทที่จะต้องมีการออกแบบชั้นวาง หรือตู้เก็บของสามารถหยิบจับได้ง่าย และสะดวก อีกทั้งรถเข็นต้องมีความคงทน แข็งแรง รองรับการใช้งานได้ทุกวัน ดู